gia công

  1. N

    Hợp đồng thuê sản xuất OEM trong nước

    Hi anh/chị, Công ty em (Bên A) có nhu cầu thuê 1 Công ty khác (Bên B) trong nước sản xuất OEM thiết bị điện tử, Sản phẩm sẽ mang thương hiệu, thuộc quyền sở hữu của Bên A. Vậy hình thức này có giống thuê gia công k ạ ? Và bên A phải chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ gì để hợp pháp hóa sản phẩm...