giải pháp erp

  1. Phần mềm FAST

    FAST [F24N] FAST khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp

    [F24N] FAST khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp Sau 24 năm phát triển (11.06.1994-11.06.2021), FAST ngày càng khẳng định được thế mạnh của mình trong lĩnh vực kinh doanh, là một trong những nhà cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng...