giải pháp erp

  1. Phần mềm FAST

    Tư vấn lựa chọn phần mềm quản lý sản xuất

    Phần mềm quản lý sản xuất là giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực sản xuất giúp người dùng nắm bắt được tình trạng và tiến độ trong quá trình sản xuất, quản lý các nhà cung cấp, quản lý nguyên vật liệu, nhân công, chi phí và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Phần mềm...
  2. Phần mềm FAST

    11 sai lầm ERP phổ biến và cách tránh khỏi chúng

    Các giám đốc công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay đang có nhiều phương án khác nhau khi lựa chọn giải pháp ERP. Từ các hệ thống on-premise (phần mềm cài riêng) tới phần mềm chạy trên nền điện toán đám mây hay giải pháp chuyên biệt theo ngành. Những người ra quyết định có thể cảm thấy quá tải khi...