giám đốc công ty 100% vốn nước ngoài

  1. C

    Công ty 100% vốn nước ngoài thì Giám đốc có phải trả lương không?

    Mọi người ơi cho mình hỏi chút: Mình mới nhận 1 công ty 100 % vốn nước ngoài, chủ doanh nghiệp là người nước ngoài đại diện pháp luật, chức vụ giám đốc. Vậy cho mình hỏi Giám đốc có phải trả lương không?Đây là công ty TNHH 1 thành viên. Mong mọi người chỉ giúp.^^