giám đốc tài chính

  1. Darby Genetics

    Cần Tuyển Giám Đốc Tài Chính (CFO)

     Mô tả công việc: - Điều hành và kiểm soát hoạt động Tài chính Kế toán của Công ty và toàn hệ thống. - Tổ chức và thực hiện quản lý mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng Kế toán; - Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính...