giảm thuế tndn

  1. T

    Giảm thuế TNDN năm 2021

    Em chào anh chị, Cty em thành lập ngày 22/10/2019 và trong năm 2019 thì đang trong quá trình xây dựng cơ bản và không có doanh thu. Vì mới thành lập và không có doanh thu nên công ty đã gộp kỳ BCTC năm 2019 vào năm 2020 ==> kỳ báo cáo tài chính năm 2020 từ 22/10/2019 đến 31/12/2020. Anh/ chị cho...