giảm trừ

  1. T

    đăng kí giảm trừ gia cảnh cho nhân viên khi chưa có hợp đồng lao động.

    Em phải làm đăng kí giảm trừ gia cảnh cho nhân viên, nhưng nhân viên đó chưa kí hợp đồng lao động với công ty, như vậy thì phải kí hợp đồng trước rồi mới làm được đúng không ạ?