giao dịch điện tử

  1. H

    HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DƯNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

    Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi), trong đó có Đề cương Dự thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến, Dự thảo Luật sẽ sửa đổi các quy định về việc quản lý...
  2. L

    Hợp đồng xuất nhập khẩu giao dịch bằng chữ điện ký

    Gửi anh chị em, Mình muốn hoàn thuế và có vướng mắc ở một số hợp đồng thanh toán ba bên trong hồ sơ yêu cầu(A là cty VN bán cho B là đối tác mua hàng ở nước ngoài và C là một cty ở nước ngoài chuyển trả A hộ cho B). Nếu sử dụng chữ ký số trong ký kết hợp đồng thì yêu cầu của luật pháp Việt Nam...