#giatritk156am

  1. nhim_xu

    Giá trị hàng hóa TK 156 bị âm khi thực hiện chuyển kho hàng hóa nội bộ!

    Em chào chả nhà webketoan ạ, em có 1 vấn để nhờ các anh chị trong hội chỉ giúp cho e! Hiện tại bên cty em làm làm là Nhà Phân Phối, có 1 KHO TỔNG và 3 KHO XE - Hàng hóa sẽ xuất chuyển kho từ KHO TỔNG lên KHO XE -> KHO XE đi bán hàng, xuất bán hàng trực tiếp từ KHO XE. Sau khi lên bảng cân đối...