giấy chứng nhận góp vốn

  1. A

    Giấy chứng nhận góp vốn đợt 2

    Xin chào các Anh Chị! Công ty em hiện có trường hợp như sau: Anh Nguyễn Văn A góp vốn đợt 1. Em đã làm giấy chứng nhận góp vốn theo mẫu bình thường Giờ anh Nguyễn Văn A góp vốn đợt 2. Giấy chứng nhận góp vốn đợt 2 này em làm theo kiểu độc lập như lần 1 hay phải làm theo kiểu lũy kế. Ghi rõ thông...