Mỗi tuần một chuyên đề

giấy nhận nợ

  1. phamthanhthao1234

    GIẤY NHẬN NỢ

    Số tiền vay theo hợp đồng cho vay: 17 tỷ Số tiền nhận nợ lần này: 900tr Mục đích sử dụng vốn vay: Tt Tiền hàng cho cty A tHEO HỢP ĐỒNG SỐ XXX Ngày giải ngân vốn cho vay: 22/8/2022 Ngày đênn hạn: 22/2/2023 e mới bắt đàu làm, e phải hạch toán sao ạ