giúp em tạo macro excel với

  1. D

    Giúp tạo Macro

    Chào cộng đồng Webketoan các Pro giúp e tạo macro nhé em có file đính kèm bên dưới: gồm 3 sheet: - sheet định nghĩa + sheet 1 + sheet 2 em muốn tạo một marco tìm kiếm điều kiện từ sheet định nghĩa sang sheet 1 + 2, và xóa dữ liệu không tìm thấy vd: điều kiện sheet định nghĩa là team 01.Hai...