giúp mình với

  1. xubeomt

    kế toán

    M.n cho mình hỏi với! Mình không học ngành kế toán nhưng khi đi làm thì cơ quan mình phân công cho mình kiêm công việc kế toán. như vậy có đúng luật không ak?