góp vốn cổ phần

  1. L

    Hạch toán vốn góp sau định giá

    Cty là TNHH nhưng mình quy sang CP để có cổ phiếu nhằm dễ định giá lại. Bên cty mình sau khi định giá lại giá trị vốn góp ban đầu thì có giao dịch thay đổi tỷ lệ góp vốn: + Ông A,B,C,D,E,F có C rút ra. + Ông G và I tham gia vào sau. + Bảng sau tóm tắt thông tin cty như sau: Thông tin trong...
  2. A

    Giấy chứng nhận góp vốn đợt 2

    Xin chào các Anh Chị! Công ty em hiện có trường hợp như sau: Anh Nguyễn Văn A góp vốn đợt 1. Em đã làm giấy chứng nhận góp vốn theo mẫu bình thường Giờ anh Nguyễn Văn A góp vốn đợt 2. Giấy chứng nhận góp vốn đợt 2 này em làm theo kiểu độc lập như lần 1 hay phải làm theo kiểu lũy kế. Ghi rõ thông...