gtgt vãng lai

  1. D

    "Người mua không lấy hoá đơn" nhưng nay mới phát hiện viết sai tiền thuế???

    Chào các A/C kế toán, em viết sai 1 hoá đơn GTGT vào ngày 22/05/2018 hoá đơn này khách hàng không lấy hoá đơn, giá trì tiền hàng: 498.182VND, tiền thuế viết sai: 49.820VND (đáng nhẽ chỗ này tiền thuế là 49.818 mới đúng) Tổng tiền hàng thành: 548.002 cho tới nay mới phát hiện sai sót giờ em phải...
  2. T

    Thuế GTGT Vãng Lai

    Chào mọi người, Công ty em là nhà thầu cho dự án xây lắp Thủy điện tại Lào Cai Chủ đầu tư và công ty em (nhà thầu) đều ở TP HCM, Nhà thầu Phụ (trụ sở tại Lào Cai) đang thực hiện dự án Vậy cho em hỏi Ai sẽ là người nộp khoản thuế vãng lai này cho cục thuế Lào cai? có công văn nào hướng dẫn không ạ?