hổ trợ kỹ thuật

  1. T

    Hổ trợ kỹ thuật phần mềm có chịu thuế GTGT không?

    Chào mọi người, Mong mọi người hướng dẫn giúp em vân đề như sau với ạ: Công ty A có một phần mềm, kiểu hệ thống hoạt động. Họ có thuê CTY em hổ trợ kỹ thuật cho bên họ, như : sửa lỗi trên phần mềm, thêm module.... Mọi người cho em hỏi dịch vụ hổ trợ kỹ thuật như vậy có chịu thuế GTGT không ạ?