hạch toán chi phí

  1. U

    DNCX - Hạch toán doanh thu và chi phí bán hàng nội địa

    Cả nhà ơi, ai biết về việc cách thức hạch toán doanh thu và chi phí bán hàng nội địa của Doanh nghiệp chế xuất như thế nào không ạ? Theo quy định của Nghị định 114/2015/NĐ-CP, thì DNCX phải hạch toán riêng doanh thu và chi phí, bố trí kho bãi riêng nữa. Nhưng cách hạch toán như thế nào ạ? Ai...
  2. B

    Phân bổ Hoá đơn "Quảng cáo truyền thông trên Google" như thế nào?

    Dạ, em xin chào các anh chị ạ, gần đây công ty em có chạy 1 số quảng cáo trên Google và có hoá đơn VAT 10%, nhưng em mới làm kế toán nên không biết phải hạch toán như thế nào ạ, có hoá đơn không ghi thời gian quảng cáo, có cái ghi mấy tháng (từ ngày...đến ngày....). Vậy em mong các anh chị kế...