Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

hạch toán tiền lương

  1. simple

    Hạch toán lương

    Công ty mình làm hợp đồng lao động trong đó tiền lương là lương thực nhận (VD: - Mức lương chính hoặc tiền công thực nhận sau khi khấu trừ các khoản thuế Thu nhập cá nhân, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp là: 6.000.000 (Sáu triệu đồng chẵn). Cả nhà cho mình hỏi có ai làm...