hạch toán tiền lương

  1. simple

    Hạch toán lương

    Công ty mình làm hợp đồng lao động trong đó tiền lương là lương thực nhận (VD: - Mức lương chính hoặc tiền công thực nhận sau khi khấu trừ các khoản thuế Thu nhập cá nhân, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp là: 6.000.000 (Sáu triệu đồng chẵn). Cả nhà cho mình hỏi có ai làm...