hàm loại bỏ dấu tiếng việt và thêm dấu gạch nối

  1. D

    Cho em hỏi: Hàm Excel loại bỏ dấu tiếng Việt và thêm dấu gạch nối giữa các từ

    Chào các anh chị Cho em hỏi về hàm Excel: 1) Hàm loại bỏ dấu tiếng Việt: VD: Tôi yêu diễn đàn Webketoan ==> Toi yeu dien dan Webketoan 2) Hàm thêm dấu "-" giữa các từ: VD: Tôi yêu diễn đàn Webketoan ==> Tôi-yêu-diễn-đàn-Webketoan 3) Hàm loại bỏ dấu và thêm dấu "-" giữa các từ: VD: Tôi yêu diễn...