hàm sumif

  1. P

    hàm sumif

    Sao em sài hàm Sumif nhưng loại đúng số lượng loạn sai số lượng vậy ạ? tổng chung vẫn bị sai. e xem lại cột SL dùng hàm sumiff thì dòng đúng dòng sai là sao ạ, giúp e với
  2. N

    Bài tập tính lương - thưởng - phụ cấp có lời giải, giải thích. Luyện tập hàm Sumif, Countif, Vlookup

    Mình chọn cách luyện tập để thành thạo Excel. Với các tình huống thực tế trong mỗi bài luyện tập, mình có cơ hội hiểu kỹ hơn về hàm và có phản ứng linh hoạt hơn trong cách dùng hàm trong các trường hợp thực tế. Bài tập hôm nay tính lương, thưởng, phụ cấp (có lời giải và hướng dẫn chi tiết) Trong...