hạn chế sử dụng ngoại hối

  1. K

    Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

    Công ty tôi khi ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng thì ghi giá thuê là VND/m2. Đồng thời ràng buộc thêm điều khoản khi tỉ giá USD tăng trên 3% so với thời điểm ký Hợp đồng thì giá thuê mặt bằng được điều chỉnh tăng theo tương ứng. Xin mọi người cho hỏi việc quy định như thế có vi phạm vào Quy định...