hàng bán không qua kho

  1. N

    Quản lý số lượng hàng bán không qua kho

    Các bác cho e hỏi chút về trường hợp hàng bán không qua kho. Nếu e hach toán 632,133/331; 131/511,3331 mình sẽ quản lý số lượng hàng không qua kho này như thế nào để không toét mắt ạ. Đa tạ các bác!