hàng hóa

  1. H

    Cty đặt tại Việt Nam, mua hàng từ Úc bán đi Hàn Quốc

    Chào các bạn, Công ty A có hoạt động thương mại quốc tế như sau: Công ty A đăng ký tại Việt Nam, mua hàng từ cty B tại Australia, bán hàng đó cho cty C tại Hàn Quốc. Hàng không vào Việt Nam, đi trực tiếp từ Australia sang Hàn Quốc. Thanh toán: + Cty A VN trả tiền mua hàng cho cty B tại Úc...