học khai hải quan điện tử

  1. Giáo Dục Việt Nam

    Thông Báo Mở Lớp nghiệp vụ khai hải quan điện tử tháng 09/2017

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN – K34 ( NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN QUỐC TẾ) Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Ngày...
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video