học khai hải quan điện tử

  1. Giáo Dục Việt Nam

    Thông Báo Mở Lớp nghiệp vụ khai hải quan điện tử tháng 09/2017

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN – K34 ( NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN QUỐC TẾ) Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Ngày...
  2. Giáo Dục Việt Nam

    Lớp học khai hải quan điện tử Vnaccs/vcis - Xuất Nhập Khẩu.

    SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HÀ NỘI TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU - KHAI BÁO HẢI QUAN --------*------*-------- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN ĐIỆN TỬ. Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học khai hải quan điện tử và thi...