hcsn

  1. T

    Phí thi nâng ngạch - Kế toán HCSN

    Anh/chị cho em hỏi phí thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính có được cơ quan thanh toán lại không ạ?
  2. hoalhh

    Xin giúp hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán HCSN DAS

    Cơ quan em xưa giờ làm kế toán tay và excel, giờ chuyển qua phần mềm DAS, mà mới tiếp xúc nên còn nhiều rắc rối quá, em chưa biết xử lý như nào. Anh/chị nào có thể giúp em vài vấn đề được không ạ? 1. Nhập số liệu lương của nhân viên có mục PC độc hại...