help

  1. L

    Giúp đỡ về vấn đề Thai sản

    Cả nhà giúp em với ạ. Em hiện đang làm ở cty mới được gần 1 năm, và còn gần 2 tháng nữa em nghỉ thai sản. Xong sổ BHXH ở cty cũ chưa chốt cho em, sổ hiện em đang cầm, Em gửi cty mới để làm chế độ thai sản được không ạ/? và Em có bị ảnh hưởng gì không ạ? Cả nhà giúp Em với, Em cảm ơn nhiều