hỏi về hcahj toán trả tiền khách hàng

  1. L

    trả tiền khách

    cả nhà ơi ai biết chỉ dùm mình với . công ty mình nhập tài sản cố định bằng ngoiaj tệ . ứng trước từ tháng 11/2015 cớ : hợp đồng mua bán ngoại tệ chỉ : 100.000.000 đ. bên ngân hàng trích tổng là : 100.062.000 đ bao gồm cả phí . mình lỡ hạch toán cả tiền phí tổng : 100.062.000 đ vào 331 trả...