hỏi về kế toán

  1. nhockuldb

    Hỏi về kế toán

    Anh ( chị) cho em hỏi: Tiền thuê vận chuyển hàng hóa đi bán mà nhà cung cấp dịch vụ chưa phát hành hóa đơn 25.000. Định khoản có dùng TK 641 k ạ? Vì e dùng lập bảng cân đối bị lệch mất 25.000 bên NV..