hội viên

  1. T

    Có nên tiếp tục đóng phí hội viên ACCA khi không hành nghề KTV

    Tôi đi làm và làm kế toán từ năm 2000 đến giờ. Hơn 17 năm đi làm thì có đến hơn 14 năm ở vị trí Kế toán trưởng trong các công ty sản xuất có vốn ĐTNN (Singapore, Nhật Bản), công ty mẹ ở chính quốc cũng là tập đoàn kha khá và có niêm yết. Nhận thấy có chứng chỉ ACCA cũng hay hay, và thấy rất...