ho kinh doanh

  1. H

    Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp cần làm gì?

    Thứ nhất: Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh gồm: – Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện) củ Chi cụ Thuế Trình...
  2. M

    các vấn đề về thuế của hộ kinh doanh

    mọi người ơi cho em hỏi với, doanh nghiệp của em là hộ kinh doanh trang trại heo, có giấy đăng ký kinh doanh khi bên em xuất bán heo con em lên chi cục thuế mua hóa đơn thì phải đóng 1,7% trên doanh thu bán, nhưng trên hóa đơn thì thuế suất ko có, vì đây là sản phẩm chăn nuôi. yêu cầu bên em...