ho kinh doanh

  1. M

    các vấn đề về thuế của hộ kinh doanh

    mọi người ơi cho em hỏi với, doanh nghiệp của em là hộ kinh doanh trang trại heo, có giấy đăng ký kinh doanh khi bên em xuất bán heo con em lên chi cục thuế mua hóa đơn thì phải đóng 1,7% trên doanh thu bán, nhưng trên hóa đơn thì thuế suất ko có, vì đây là sản phẩm chăn nuôi. yêu cầu bên em...