hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và ký

  1. Cohangnuoc1102

    [GÓC HỎI ĐÁP] Bỏ yêu cầu DẤU cho Hóa đơn chuyển đổi phục vụ cho mục đích lưu thông hàng hóa?

    Xin chào mọi người, em có một câu hỏi như sau cần người có kinh nghiệm giúp đỡ ạ Công ty A đóng tại HCM phân phối sản phẩm FMCG tại Việt Nam. Hằng ngày phải xuất hóa đơn chuyển đổi cho mục đích lưu thông cần dấu và chữ ký người đại diện và cả người chuyển đổi nữa. Kho ngoài HCM ra thì còn ở...
  2. E-invoiceVn

    Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và ký số hay không?

    Đối với vấn đề này Bộ Tài Chính cũng đã quy định rõ tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 của Thông tư 119/2014/TT-BTC cụ thể: “Các tổ chức, doanh nghiệp có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán.Quy định trên sẽ áp dụng trong các trường cụ thể...