hóa đơn tiếp khách

  1. simple

    Hóa đơn tiếp khách, khách sạn

    Nhà mình ơi, nhân viện cty mình đi công tác tỉnh khác về thanh toán. Có đôi khi họ quên không đóng dấu đi đường (cũng có nơi họ không cho đóng), về thì làm thủ tục thanh toán có mỗi hóa đơn TK + nhà nghỉ không à. Như vậy có được tính là chi phí hợp lý không? Hay mình phải làm gì để cho chứng từ...