hóa đơn xuất khẩu

  1. B

    XUẤT HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU- MỌI NG GIÚP MÌNH VỚI

    Công ty mình có thể xuất HĐ XK mà không có tờ khai trong hai trường hợp sau không ạ: 1) Bên mình nhận thiết kế cho khách nước ngoài. Bản thiết kế đương nhiên gửi bằng file mềm/ko qua xuất khẩu , tờ khai gì cả . Bên mình có thể xuất hóa đơn xk và nhận tiền thanh toán của khách qua tk công ty...