hoạch định tccn

  1. HaiTam

    Webketoan giới thiệu chuyên mục Hoạch định TNCN – Financial Planning

    Webketoan giới thiệu chuyên mục mới về Hoạch định Tài chính Cá nhân (Financial Planning / FP) đến các thành viên nhằm nâng cao dân trí tài chính, chia sẻ kiến thức hữu ích đến cộng đồng. Tuy lĩnh vực này không thực sự liên quan mật thiết đến lĩnh vực kế toán – tài chính, việc hiểu biết và có...