hoach toan phu thuoc

  1. P

    Miễn thuế TNDN, sử dụng lao động người khuyết tật

    Xin chào các anh chị. Em có một câu hỏi lý thuyết như thế này mong các anh chị chỉ dẫn giúp em với ạ. Trong diều 8, Thông tư 78/2014/TT-BTC: “Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm...