hoàn tiền

  1. T

    Thanh toán tiền mua hàng co công ty mẹ

    Em chào các anh chị, Em là nhân viên mới vô nghề mà gặp case khó các anh chị ạ, nên nhờ các anh chị đưa ra cao kiến giúp em mau vượt qua kiếp nạn để còn đi thỉnh kinh, hihi Công ty em là công ty 100% vốn của Sin, công ty mẹ ở Singapore. Đợt vừa rồi cty em có mua một lô hàng của đối tác nước...