học kế toán trưởng

 1. linhlinh09

  Kế toán trưởng là gì? học kế toán trưởng ở đâu tại tphcm?

  Kế toán trưởng là gì? học kế toán trưởng ở đâu tại tphcm? - Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực điều hành, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập. - Trong...
 2. linhlinh09

  Học KẾ TOÁN TRƯỞNG TP. HỒ CHÍ MINH, Cấp chứng chỉ Bộ Tài Chính(Miễn phí học lại)

  Học KẾ TOÁN TRƯỞNG TP. HỒ CHÍ MINH, Cấp chứng chỉ Bộ Tài Chính(Miễn phí học lại) THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP; BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính Hotline...
 3. linhlinh09

  Học KẾ TOÁN TRƯỞNG ở Tây Ninh,Bình Phước

  Học KẾ TOÁN TRƯỞNG ở Tây Ninh,Bình Phước Đào tạo và cấp CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG theo: +Thông tư số TT 199/2011/TT-BTC ngày 30-12-2011; +Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ; +Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán...
 4. G

  Khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG ở Hồ Chí Minh, Cấp chứng chỉ Bộ Tài Chính

  Khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG ở Hồ Chí Minh, Cấp chứng chỉ Bộ Tài Chính THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP; BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ về...