hợp đồng thực tập

  1. lplinh0906

    Hợp đồng học việc/ thực tập có là HĐLĐ không

    Hi a/c, A/c cho em hỏi Hợp đồng học việc/thực tập có phải hợp đồng lao động không? Và nếu người lao động là học sinh/sinh viên thì có phải đóng BHXH bắt buộc không vì ở nhà trường các em có BHYT rồi? Em cảm ơn!