#hopdong

  1. Phượng mirae

    xử lý hợp đồng thay đổi pháp danh công ty

    Em chào anh chị, E đang có 1 vấn đề muốn hỏi mọi người : Ngày 20/12/2016 Bên e có ký hợp đồng với 1 công ty A (thời hạn hợp đồng 20/12/2016-19/03/2017) và nhận dc hóa đơn Cty A vào ngày 20/12/2016. Nhưng trong quá trình muốn làm lại hợp đồng cho hợp lý thì công ty A đã đổi pháp danh công ty...