hợp đồng ba bên

  1. L

    Hợp đồng xuất nhập khẩu giao dịch bằng chữ điện ký

    Gửi anh chị em, Mình muốn hoàn thuế và có vướng mắc ở một số hợp đồng thanh toán ba bên trong hồ sơ yêu cầu(A là cty VN bán cho B là đối tác mua hàng ở nước ngoài và C là một cty ở nước ngoài chuyển trả A hộ cho B). Nếu sử dụng chữ ký số trong ký kết hợp đồng thì yêu cầu của luật pháp Việt Nam...