hợp đồng đào tạo

  1. T

    Mẫu hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo nhân viên kinh doanh

    Anh/Chị cho em xin mẫu Hợp đồng thử việc và hợp đồng đào tạo dành cho nhân viên kinh doanh với ạ. ANh/Chị có gửi vào mail trinhnguyen2113@yahoo.com giúp em. Em cám ơn.