hợp đồng kinh tế

  1. N

    Hợp đồng số và căn cứ luật

    Chào mọi người!!! Sau một thời gian tham gia webketoan quả nhiên thực sự rất hữu ích mấy bạn webketoan thật dễ thương và thân thiện, đã giúp mình giải quyết rất nhiều vấn đề cũng như thắc mắc. Đầu tiên mình xin gửi lời cám ơn tới webketoan và mấy bạn webketoan Sau đây mình muốn hỏi 2 chuyện như...
  2. Đ

    Tại sao cần soạn thảo và ký hợp đồng?

    Có rất nhiều trường hợp, rất nhiều người chưa từng soạn thảo hợp đồng, hoặc ngần ngại soạn thảo và ký Hợp đồng mặc dù họ giao kết rất nhiều hợp đồng, đã dẫn đến những hệ quả đáng tiếc, hoặc xảy ra tranh chấp mà rất khó giải quyết... Ví dụ: anh A thuê anh B đứng ra nhận xây dựng nhà kho ở góc...