Mỗi tuần một chuyên đề

hợp đồng thời vụ

  1. Q

    Số lần được ký hợp đồng thời vụ trong 1 năm

    Chào anh/chị Em đang làm hợp đồng thời vụ cho công nhân lao động để quyết toán 2016 Em tìm hiểu về số lần được ký hợp đồng thời vụ (dưới 3 tháng) thì có thấy 2 bài phân tích sau, ý kiến trái chiều nhau. Do số lượng công nhân ít nên hiện tại 1 người em ký 3-4 hợp đồng thời vụ (trong hợp đồng có...