hợp đồng thuê nhà

  1. T

    HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ HAY MƯỢN NHÀ

    Cả nhà ơi cho em hỏi. Bên cty em chỗ kinh doanh là nhà của Giám đốc lun ạ. Vậy e làm hợp đồng Thuê nhà hay mượn nhà giữa cá nhân Sếp với công ty ạ. Vì em thấy có người làm hợp đồng thuê nhà, có người thì nói hợp đồng mượn nhà. Vậy cại nào hợp lý và tối ưu cho Doanh nghiệp vì e nghĩ thuê thì phải...