http://imgur.com/a/6qqgj

  1. H

    Lập tờ khai thuế môn bài

    Anh chị cho e hỏi,e kê thuế môn bài qua mạng mà nó cứ hiên lên như thế này là sao ạ.