hướng dẫn rà soát dữ liệu quá trình tham gia bhxh

  1. Thủy BB

    Hướng dẫn Rà soát dữ liệu quá trình tham gia BHXH của NLĐ

    Thấy m.n Rà soát dữ liệu quá trình tham gia BHXH của NLĐ nhưng chưa biết nên làm thế nào nên mình share thông báo hướng dẫn của cơ quan BHXH quận 1 cho m.n tham khảo nha. M.n có thể tại file PDF mình đính kèm cho dễ đọc :D