hướng nghiệp

  1. B

    CÓ NÊN BỎ NGÀNH KẾ TOÁN HỌC NGÀNH KHÁC?

    Chào mấy anh/chị! Em tốt nghiệp hệ TCCN ngành kế toán doanh nghiệp năm 2014. Ra trường em đi làm các công việc trái ngành, không liên quan đến kế toán, có chăng thì làm kế toán bán hàng cũng không dính nhiều đến nghiệp vụ kế toán. Đến tháng 06 vừa rồi mới nhận được công việc về kế toán thanh...