hủy hóa đơn điện tử

  1. anhtrungacc

    Hóa đơn xuất năm 2021 đã ghi sổ, năm 2022 phát hiện ra sai

    Xin chào cả nhà Tôi có trường hợp này xin ý kiến và chia sẻ của a/c/e Cty tôi kinh doanh xe ô tô, tháng 12/2021 tôi có xuất 1 hóa đơn bán xe cho khách hàng A (đã kê khai Thuế và ghi nhận doanh thu năn 2021); tháng 2/2022 (khách có việc nên chưa đăng ký được xe) phát hiện ra nhầm tên khách hàng...
  2. E-invoiceVn

    Hủy hóa đơn điện tử đã phát hành với 3 bước nhanh gọn

    Với cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo đúng quy định pháp luật, bạn cần thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây. Bước 1: Bạn lập Biên bản hủy bỏ hóa đơn Trên nội dung của Biên bản hủy bỏ hóa đơn cần ghi rõ nội dung bị sai, nội dung cần điều chỉnh lại cho đúng. Lưu ý rằng biên bản...