ias/ifrs

  1. thaovuong1412

    Khóa học "So sánh chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS) và Quốc Tế (IAS/IFRS)"

    THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học: SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VÀ QUỐC TẾ (IAS/IFRS) Đăng ký tham dự tại đây Ngày khai giảng: 25/03/2017 Thời gian học: Thời lượng: 12h Học phí gốc: 2.500.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan...