Mỗi tuần một chuyên đề

kế hoạch mua nguyên vật liệu

  1. S

    quản lý kế hoạch mua nguyên vật liệu bằng excel

    Chào anh/chị Em đang làm cho 1 công ty dược, thuộc bộ phận supply, các sản phẩm em phụ trách chủ yếu là hàng gia công (bên em sẽ giao bao bì cho nhà máy (1 công ty khác) sản xuất, sau đó họ sẽ giao thành phẩm lại cho công ty em tiêu thụ Hiện tại em đang cần lập 1 file kế hoạch mua nguyên vật...