kế toán dự án

  1. R

    Phân bổ chi phí vào dự án bất động sản

    Công ty em hoạt động về đầu tư bất động sản, hiện tại đang có triển khai dự án NOXH, thuê thầu xây dựng để bán và cho thuê. Em muốn hỏi chi phí bộ phận kinh doanh marketing (bán hàng) gồm: lương, quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện... có được phân bổ vào chi phí 241 của dự án không? Chi phí...